Univerzalni temeljni dohodek

Uroš Boltin, Ljubljana

 

O pravičnosti v kapitalizmu in pečenki v pralnem stroju
(dolgoročna možnost za Evropo, julij 2005)

On Justice in Capitalism and Roast Beef in Washing Machine
(English text december 2005)
 

 

Pogoste zmote o temeljnem dohodku
(maj 2006)

 

Aktualno v letu 2005:

Temeljni dohodek namesto progresivne obdavčitve
(kratkoročna možnost za Slovenijo - skrajšana predstavitev, avgust 2005)
 

O enotni davčni stopnji in univerzalnem temeljnem dohodku
(kratkoročna možnost za Slovenijo - podrobnosti, podvariante, primerjave, julij 2005)

 

Isti teksti v MS Word formatu:

O pravičnosti v kapitalizmu in pečenki v pralnem stroju (72KB)

Temeljni dohodek namesto progresivne obdavčitve (76KB)

O enotni davčni stopnji in univerzalnem temeljnem dohodku (161KB)

Izračuni (36KB)

 

mailto:info@urosboltin.com